LOKERSE BELEIDSMAKERS DEBATTEREN OVER DROMEN VAN LOKERAARS

Noem het een voorlopig orgelpunt van de Lokerse Queesten, of een neus van de zalm, of kers op de taart: deze avond bogen politici van meerderheid en oppositie zich over de vele dromen van de Lokerse Queesten.

Het werd een constructief, prikkelend en gevarieerd debat. Gelardeerd met filmpjes! Heel veel thema’s passeerden de revue: van kinderopvang tot het realiseren van grondrechten voor mensen in armoede, van voldoende brede voetpaden en toegankelijke parken tot alternatieve woonmodellen voor de toekomst.

Veel dank aan de zeventig aanwezigen in de zaal, aan de uitstekende moderator, aan Thomas en Julien die de filmpjes inspraken, aan de werkgroep van de Eerste Queeste, aan de wereldwinkel voor het nodige vocht voor en na, aan de debaters van Open VLD, Sp.a, CD&V, Groen! en N-VA.

Op https://sway.office.com/0DnTDKdA5STI68OQ?ref=Link vind je de video’s waarin je de experts en de politieke partijen kunt horen.

De Queestenbouwers komen op 27 januari 2020 terug samen om te bouwen aan hun tweede editie in de zomer van 2020.

Wil je meebouwen? Meer weten? Stefaan.segaert@vormingplus.be

Lokeren droomt: de wakkere burger

In het laatste nummer van Ter Zake van De Wakkere Burger verscheen een artikel over het dromenproject. Dit artikel staat nog niet online: https://www.dewakkereburger.be/nl/terzakemagazine

Het is wel te raadplegen in enkele bibliotheken zoals Aalst, Gent, Wachtebeke en Sint-Niklaas: http://zoeken.oost-vlaanderen.bibliotheek.be/

Droom over natuurbegraafplaats …

kwam, heu, rond de deadline binnen …

De Natuurbegraafplaats.

Rest In Beauty

Bij leven en welzijn heb ik bij tijden wel eens last van stress. Een drukkend gevoel op de borst bij het overlopen van allerlei to-do lijstjes. Je kan het omschrijven als best onaangenaam. Op zekere dag zal ik alle to-do’s kunnen schrappen. Het moment dat ik het tijdelijke voor het eeuwige ruil. Waar ik dan écht geen zin in heb, is zo’n grafsteen van méér dan 100 kg op mijn borst. Ik stel me zo voor dat ik dan weer dat drukkende gevoel heb. Bovendien lijkt zo’n zware steen altijd te zeggen: “Durf er niet terug uit! Blijft liggen waar je ligt!”. Cremeren kan natuurlijk ook, maar ook dat idee vind ik omwille van de extreme hitte niet echt aangenaam.

Eigenlijk wil ik graag begraven worden in een afbreekbare kist, in een mooi en natuurlijk kader (ik spreek voor de duidelijkheid liever over minimaal 40 jaar, maar langer wachten mag ook). Je kist of urne wordt dan geplaatst in een bos of natuurlijke omgeving die daartoe bestemd is. Het heeft iets normaals. Iets troostend. Iets helend. Iets tijdloos. Er kan een klein kruisje bij of héél bescheiden gedenksteentje, maar meer niet. Op je buik een boom of een struik. En met wat geluk spelende kinderen in de buurt. Zelf een hond mag even in mijn buurt komen snuffelen en ravotten, wat ik bij leven liever mijdt.

Is dit een gek idee? Neen. Het is héél lang zo geweest. In de buurlanden is het in opmars. Een 16-tal in Nederland, een 50-tal in Duitsland, en maar liefst 300 in Groot-Brittannië. Ook in Zoersel in Vlaanderen is er een natuurbegraafplaats voor urnen. Lokeren heeft genoeg groen om dit ook te doen. Bovendien hebben we in Lokeren altijd al een mooi beleid gehad rond begraafplaatsen (zelfs al prijzen mee gewonnen).

Last but not least is dit ook een manier van begraven met de laagste ecologische voetafdruk. Iets wat ik bij leven belangrijk vind, is fijn om door te trekken tot het (mooie) einde. Wie dit idee bij leven genegen is, mag altijd mailen naar Gert_Rooms@hotmail.com

R.I.B

Volgende dromen kwamen nog binnen vóór de deadline

maar blijf gerust dromen van Lokeren 2040!

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

in 2040 

  • staan meer dan honderd jongeren in Lokerse scholen via diverse communicatiemiddelen in contact met evenveel jongeren in scholen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika …
  • is de stad Lokeren verbroederd met drie steden in andere continenten en regelt ze uitwisselingen op vlak van onderwijs, cultuur, beleid, duurzaamheid…
  • worden in Lokeren voornamen en familienamen van buitenlandse oorsprong niet meer als vreemd ervaren. Ook een ander kleurtje maakt niet uit. Iedereen is evenveel Lokeraar. We hebben trouwens al sinds 3 jaar een Burgemeester van Afrikaanse oorsprong … 
  • is Lokeren (overheid, burgers en bedrijven) erin geslaagd om de uitstoot van broeikasgassen tot een duurzaam niveau te reduceren…  
  • is duurzaamheid dé toetssteen bij alle beleidsbeslissingen…
  • is het aangenaam wonen, ook in de binnenstad. We horen sinds enkele jaren opnieuw massa’s diverse vogels fluiten in het vele groen!

We sluiten het verzamelen van dromen af

Beste Lokerse dromers en dromerinnen,

Wat een oogst bijna 700 dromen hebben we intussen verzameld via de brievenbussen, droomsessies bij allerhande organisaties en scholen en op deze blog.

We sluiten het verzamelen van dromen dit weekend af. Zo hebben we met de organisatoren voldoende tijd om alle dromen door te nemen zodat we ze kunnen presenteren op donderdag 8 augustus van 16 – 18 uur in ’t Vagevuur! Je ontdekt de dromen op een interactieve manier, met de verwondering als bouwsteen. Enkele dromers lichten hun dromen toe en er wordt verder gepraat aan kleine tafels.