Volgende dromen kwamen nog binnen vóór de deadline

maar blijf gerust dromen van Lokeren 2040!

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

in 2040 

 • staan meer dan honderd jongeren in Lokerse scholen via diverse communicatiemiddelen in contact met evenveel jongeren in scholen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika …
 • is de stad Lokeren verbroederd met drie steden in andere continenten en regelt ze uitwisselingen op vlak van onderwijs, cultuur, beleid, duurzaamheid…
 • worden in Lokeren voornamen en familienamen van buitenlandse oorsprong niet meer als vreemd ervaren. Ook een ander kleurtje maakt niet uit. Iedereen is evenveel Lokeraar. We hebben trouwens al sinds 3 jaar een Burgemeester van Afrikaanse oorsprong … 
 • is Lokeren (overheid, burgers en bedrijven) erin geslaagd om de uitstoot van broeikasgassen tot een duurzaam niveau te reduceren…  
 • is duurzaamheid dé toetssteen bij alle beleidsbeslissingen…
 • is het aangenaam wonen, ook in de binnenstad. We horen sinds enkele jaren opnieuw massa’s diverse vogels fluiten in het vele groen!
Advertenties

We sluiten het verzamelen van dromen af

Beste Lokerse dromers en dromerinnen,

Wat een oogst bijna 700 dromen hebben we intussen verzameld via de brievenbussen, droomsessies bij allerhande organisaties en scholen en op deze blog.

We sluiten het verzamelen van dromen dit weekend af. Zo hebben we met de organisatoren voldoende tijd om alle dromen door te nemen zodat we ze kunnen presenteren op donderdag 8 augustus van 16 – 18 uur in ’t Vagevuur! Je ontdekt de dromen op een interactieve manier, met de verwondering als bouwsteen. Enkele dromers lichten hun dromen toe en er wordt verder gepraat aan kleine tafels.

Monique droomt van een food hall vanuit verschillende culturen

Is dit geen idee “zomerbabbels”(zie link) voor Lokerse queesten of dromen tijdens Lokerse feesten? Ook een food hall (in armenklarenklooster of bij vagevuur) vanuit verschillende culturen? (=Holy food market in Gent die jammer genoeg hun deuren sluiten).Vluchtelingen de kans geven om hun culinaire kookkunsten en cultuur te laten proeven. Dit bevordert de integratie! 

😉

zomerse groet Monique
https://www.vluchtelingenwerk.be/nieuws/spelenderwijs-nederlands-leren-in-de-zomerbabbels-0

Epsilon droomt

° Degelijk vervoer naar alle belangrijke plaatsen zoals station > kliniek en omgekeerd

Naar de industrieparken

Naar de winkelcentra buiten het centrum

Lussensysteem

° Dit vervoer zal moeten georganiseerd worden door de stad zelf daar Lokeren in het 

  plan van De Lijn geen plaats krijgt.

° Zwaar vervoer weren uit de stad en de woonwijken, eventueel tonnage beperking 

   invoeren met  o.m. uitgezonderd  plaatselijk verkeer en de daarbij horende politie 

   kontroles.

° Meer blauw in de straat zodat indien nodig men repressief kan optreden tegen 

  hardleerse weggebruikers, blauw op straat niet achter hun bureau !

  Het verkeer laten toepassen zoals de wet het voorschrijft, voorrang van rechts is een  

  algemene regel, de politie dient daarbij zelf het voorbeeld te geven.

  VB Parkeren in rijrichting : bij niet parkeren in rijrichting een verwittiging geven , bij 

  een 2de maal verbaliseren.

  Meer informatief optreden, dit kan maar alleen als er voldoende blauw is in de straat.

° Een stad waar fietsers en andere weggebruikers elkaar respecteren met inachtneming 

   van de verkeersreglementering, fietsers rijden waar het voor hen voorzien is  en niet 

   waar het hen best past zodat  andere weggebruikers zich niet moeten ergeren aan hun 

   gedrag.

° “Lokeren groenstad” beter onderhouden van de groenzones  (onkruid kan mooi zijn 

   maar niet altijd)

° Een degelijke mantelzorgpremie  voorzien … geen drinkgeld of fooi !

° Behoud van een eerstelijnszorg in het ziekenhuis + dagkliniek.

° Degelijke en betaalbare assistentiewoningen (cfr assistentiewoningen Eksaarde)

° Korrekte toepassing van de bouwvergunningen (geen vriendjespolitiek).

° Betaalbare zorgverlening.

° Degelijk mobiliteitsplan opstellen waar men de burger laat mee nadenken.

° Degelijk en uitgebreid sociaal restaurant waar de minder behoeden ook kunnen 

  werken als volwaardige werknemers.

° Onze politiekers laten meedraaien in het vrijwilligerswerk (zij verdienen genoeg met 

   hun afvaardigingen in raden en commissies en de eraan gekoppelde voordelen) zodat 

   zij ook beseffen wat echte vrijwilligers doen voor Lokeren en het verenigingsleven.

° Verenigingsleven steunen door voldoende betaalbare lokalen ter beschikking te stellen 

   voor o.a. vergaderingen en andere activiteiten en ook logistieke steun verlenen.

° Ik droom van een mooie, gezellige stad waar het aangenaam, goed en veilig is te 

   wonen.

° Een website bouwen die gebruiksvriendelijk en volledig is voor alle gebruikers.

° De loketfuncties behouden en NIET afbouwen, er zijn nu al weinig momenten genoeg 

   dat een bezoek op een redelijk korte tijd verloopt.

23 DROMEN GEOOGST OP CREAMARKT VAN HONINGRAAT

Heerlijk weertje, heel veel volk, heel veel dromers. Tussen de smidse en de stand van paté van het merk Anna mocht ik bezoekers aan de creamarkt van Honingraat aanspreken om hun dromen rond Lokeren 2040 neer te schrijven.

Wat een rijke oogst! Teveel om op te noemen maar toch een snelle top tien :

 1. Een vette BMX-bowl zoals in Kortrijk
 2. Een openbare fietspomp gelinkt aan uitbreiden van het netwerk van fietsstraten
 3. Autodelen en cambio uitbreiden
 4. Dat je in Lokeren “écht” anders mag zijn, wat dat anders ook mag betekenen
 5. Dat vrouwen en mannen onze dochters veilig door Lokeren en binnenbaantjes kunnen.
 6. Kan er een terrein worden ontwikkeld waar jongeren kunnen starten om kleinere modulaire woningen te bouwen, geïntegreerd in het groen , met groendak. Voordelen? Betaalbaarder en ecologischer
 7. Lokale productie en handel sterk motiveren, leidt tot minder transport en files
 8. Een strand aan het water in de stad
 9. Een weide waar de hondjes vrij kunnen rennen
 10. Autoluw stadscentrum

We dromen nog even door! Woensdag is er een droomsessie in Epsilon. Op naar de zeshonderd dromen.

U wil ook uw droom indienen? Mailtje naar lokerendroomt@gmail.com volstaat

Op 8 augustus kijken we samen naar de rijke oogst!

Welkom!  

DROMEN TOT AAN DE HORIZON

Een kleine maar fijne delegatie van vzw Horizon, een zeer gewaardeerd huiswerkondersteuningsinitiatief en zoveel meer kwam zijn dromen neerpennen in het Vagevuur. Tijdens het dromen werden we heerlijk gevoederd door de miraculeus lekkere pizza’s van bruggenbouwer Bjorn.

Een kleine greep uit de dromen:

1. Één keer per maand komen culturen samen om elkaars gerechten te proeven en elkaar beter te leren kennen (Salina en Gulabay) 
2. Kan er aan de Heirbrugmolen een samentuin en bessentuin worden gerealiseerd annex pizza-oven, deelkast voor boeken … Gert droomt ervan dat die site een plek wordt om te tuinieren, eten, praten, chillen …
3. Kan huiswerk in de Lokerse scholen worden vervangen door alternatieven binnen de schooltijd? Dat zou de gelijke onderwijskansen ten goede komen. Dan kunnen kinderen en jongeren meer tijd krijgen voor leuke en zinvolle dingen. Droomt Gert. 
4. Kunnen de verschillende dorpen (Eksaarde, Daknam, Doorslaar, Lokeren) een aantal dagen of weken iets organiseren in elk dorp, dat kan gaan over iemand die een lezing geeft of waarbij er samen gesport wordt (Gulabay)

Morgen trekken we naar het voetbaltoernooi van de moskee, zondag naar een creamarkt van Honingraat, woensdag naar Epsilon, daarna zal ook de Seniorenraad nog dromen, op the Big Jump leggen we ons zakdoekje neer …