LOKERSE BELEIDSMAKERS DEBATTEREN OVER DROMEN VAN LOKERAARS

Noem het een voorlopig orgelpunt van de Lokerse Queesten, of een neus van de zalm, of kers op de taart: deze avond bogen politici van meerderheid en oppositie zich over de vele dromen van de Lokerse Queesten.

Het werd een constructief, prikkelend en gevarieerd debat. Gelardeerd met filmpjes! Heel veel thema’s passeerden de revue: van kinderopvang tot het realiseren van grondrechten voor mensen in armoede, van voldoende brede voetpaden en toegankelijke parken tot alternatieve woonmodellen voor de toekomst.

Veel dank aan de zeventig aanwezigen in de zaal, aan de uitstekende moderator, aan Thomas en Julien die de filmpjes inspraken, aan de werkgroep van de Eerste Queeste, aan de wereldwinkel voor het nodige vocht voor en na, aan de debaters van Open VLD, Sp.a, CD&V, Groen! en N-VA.

Op https://sway.office.com/0DnTDKdA5STI68OQ?ref=Link vind je de video’s waarin je de experts en de politieke partijen kunt horen.

De Queestenbouwers komen op 27 januari 2020 terug samen om te bouwen aan hun tweede editie in de zomer van 2020.

Wil je meebouwen? Meer weten? Stefaan.segaert@vormingplus.be

Lokeren droomt: de wakkere burger

In het laatste nummer van Ter Zake van De Wakkere Burger verscheen een artikel over het dromenproject. Dit artikel staat nog niet online: https://www.dewakkereburger.be/nl/terzakemagazine

Het is wel te raadplegen in enkele bibliotheken zoals Aalst, Gent, Wachtebeke en Sint-Niklaas: http://zoeken.oost-vlaanderen.bibliotheek.be/

Droom over natuurbegraafplaats …

kwam, heu, rond de deadline binnen …

De Natuurbegraafplaats.

Rest In Beauty

Bij leven en welzijn heb ik bij tijden wel eens last van stress. Een drukkend gevoel op de borst bij het overlopen van allerlei to-do lijstjes. Je kan het omschrijven als best onaangenaam. Op zekere dag zal ik alle to-do’s kunnen schrappen. Het moment dat ik het tijdelijke voor het eeuwige ruil. Waar ik dan écht geen zin in heb, is zo’n grafsteen van méér dan 100 kg op mijn borst. Ik stel me zo voor dat ik dan weer dat drukkende gevoel heb. Bovendien lijkt zo’n zware steen altijd te zeggen: “Durf er niet terug uit! Blijft liggen waar je ligt!”. Cremeren kan natuurlijk ook, maar ook dat idee vind ik omwille van de extreme hitte niet echt aangenaam.

Eigenlijk wil ik graag begraven worden in een afbreekbare kist, in een mooi en natuurlijk kader (ik spreek voor de duidelijkheid liever over minimaal 40 jaar, maar langer wachten mag ook). Je kist of urne wordt dan geplaatst in een bos of natuurlijke omgeving die daartoe bestemd is. Het heeft iets normaals. Iets troostend. Iets helend. Iets tijdloos. Er kan een klein kruisje bij of héél bescheiden gedenksteentje, maar meer niet. Op je buik een boom of een struik. En met wat geluk spelende kinderen in de buurt. Zelf een hond mag even in mijn buurt komen snuffelen en ravotten, wat ik bij leven liever mijdt.

Is dit een gek idee? Neen. Het is héél lang zo geweest. In de buurlanden is het in opmars. Een 16-tal in Nederland, een 50-tal in Duitsland, en maar liefst 300 in Groot-Brittannië. Ook in Zoersel in Vlaanderen is er een natuurbegraafplaats voor urnen. Lokeren heeft genoeg groen om dit ook te doen. Bovendien hebben we in Lokeren altijd al een mooi beleid gehad rond begraafplaatsen (zelfs al prijzen mee gewonnen).

Last but not least is dit ook een manier van begraven met de laagste ecologische voetafdruk. Iets wat ik bij leven belangrijk vind, is fijn om door te trekken tot het (mooie) einde. Wie dit idee bij leven genegen is, mag altijd mailen naar Gert_Rooms@hotmail.com

R.I.B

Volgende dromen kwamen nog binnen vóór de deadline

maar blijf gerust dromen van Lokeren 2040!

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

in 2040 

 • staan meer dan honderd jongeren in Lokerse scholen via diverse communicatiemiddelen in contact met evenveel jongeren in scholen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika …
 • is de stad Lokeren verbroederd met drie steden in andere continenten en regelt ze uitwisselingen op vlak van onderwijs, cultuur, beleid, duurzaamheid…
 • worden in Lokeren voornamen en familienamen van buitenlandse oorsprong niet meer als vreemd ervaren. Ook een ander kleurtje maakt niet uit. Iedereen is evenveel Lokeraar. We hebben trouwens al sinds 3 jaar een Burgemeester van Afrikaanse oorsprong … 
 • is Lokeren (overheid, burgers en bedrijven) erin geslaagd om de uitstoot van broeikasgassen tot een duurzaam niveau te reduceren…  
 • is duurzaamheid dé toetssteen bij alle beleidsbeslissingen…
 • is het aangenaam wonen, ook in de binnenstad. We horen sinds enkele jaren opnieuw massa’s diverse vogels fluiten in het vele groen!

We sluiten het verzamelen van dromen af

Beste Lokerse dromers en dromerinnen,

Wat een oogst bijna 700 dromen hebben we intussen verzameld via de brievenbussen, droomsessies bij allerhande organisaties en scholen en op deze blog.

We sluiten het verzamelen van dromen dit weekend af. Zo hebben we met de organisatoren voldoende tijd om alle dromen door te nemen zodat we ze kunnen presenteren op donderdag 8 augustus van 16 – 18 uur in ’t Vagevuur! Je ontdekt de dromen op een interactieve manier, met de verwondering als bouwsteen. Enkele dromers lichten hun dromen toe en er wordt verder gepraat aan kleine tafels.

Monique droomt van een food hall vanuit verschillende culturen

Is dit geen idee “zomerbabbels”(zie link) voor Lokerse queesten of dromen tijdens Lokerse feesten? Ook een food hall (in armenklarenklooster of bij vagevuur) vanuit verschillende culturen? (=Holy food market in Gent die jammer genoeg hun deuren sluiten).Vluchtelingen de kans geven om hun culinaire kookkunsten en cultuur te laten proeven. Dit bevordert de integratie! 

😉

zomerse groet Monique
https://www.vluchtelingenwerk.be/nieuws/spelenderwijs-nederlands-leren-in-de-zomerbabbels-0

Epsilon droomt

° Degelijk vervoer naar alle belangrijke plaatsen zoals station > kliniek en omgekeerd

Naar de industrieparken

Naar de winkelcentra buiten het centrum

Lussensysteem

° Dit vervoer zal moeten georganiseerd worden door de stad zelf daar Lokeren in het 

  plan van De Lijn geen plaats krijgt.

° Zwaar vervoer weren uit de stad en de woonwijken, eventueel tonnage beperking 

   invoeren met  o.m. uitgezonderd  plaatselijk verkeer en de daarbij horende politie 

   kontroles.

° Meer blauw in de straat zodat indien nodig men repressief kan optreden tegen 

  hardleerse weggebruikers, blauw op straat niet achter hun bureau !

  Het verkeer laten toepassen zoals de wet het voorschrijft, voorrang van rechts is een  

  algemene regel, de politie dient daarbij zelf het voorbeeld te geven.

  VB Parkeren in rijrichting : bij niet parkeren in rijrichting een verwittiging geven , bij 

  een 2de maal verbaliseren.

  Meer informatief optreden, dit kan maar alleen als er voldoende blauw is in de straat.

° Een stad waar fietsers en andere weggebruikers elkaar respecteren met inachtneming 

   van de verkeersreglementering, fietsers rijden waar het voor hen voorzien is  en niet 

   waar het hen best past zodat  andere weggebruikers zich niet moeten ergeren aan hun 

   gedrag.

° “Lokeren groenstad” beter onderhouden van de groenzones  (onkruid kan mooi zijn 

   maar niet altijd)

° Een degelijke mantelzorgpremie  voorzien … geen drinkgeld of fooi !

° Behoud van een eerstelijnszorg in het ziekenhuis + dagkliniek.

° Degelijke en betaalbare assistentiewoningen (cfr assistentiewoningen Eksaarde)

° Korrekte toepassing van de bouwvergunningen (geen vriendjespolitiek).

° Betaalbare zorgverlening.

° Degelijk mobiliteitsplan opstellen waar men de burger laat mee nadenken.

° Degelijk en uitgebreid sociaal restaurant waar de minder behoeden ook kunnen 

  werken als volwaardige werknemers.

° Onze politiekers laten meedraaien in het vrijwilligerswerk (zij verdienen genoeg met 

   hun afvaardigingen in raden en commissies en de eraan gekoppelde voordelen) zodat 

   zij ook beseffen wat echte vrijwilligers doen voor Lokeren en het verenigingsleven.

° Verenigingsleven steunen door voldoende betaalbare lokalen ter beschikking te stellen 

   voor o.a. vergaderingen en andere activiteiten en ook logistieke steun verlenen.

° Ik droom van een mooie, gezellige stad waar het aangenaam, goed en veilig is te 

   wonen.

° Een website bouwen die gebruiksvriendelijk en volledig is voor alle gebruikers.

° De loketfuncties behouden en NIET afbouwen, er zijn nu al weinig momenten genoeg 

   dat een bezoek op een redelijk korte tijd verloopt.

23 DROMEN GEOOGST OP CREAMARKT VAN HONINGRAAT

Heerlijk weertje, heel veel volk, heel veel dromers. Tussen de smidse en de stand van paté van het merk Anna mocht ik bezoekers aan de creamarkt van Honingraat aanspreken om hun dromen rond Lokeren 2040 neer te schrijven.

Wat een rijke oogst! Teveel om op te noemen maar toch een snelle top tien :

 1. Een vette BMX-bowl zoals in Kortrijk
 2. Een openbare fietspomp gelinkt aan uitbreiden van het netwerk van fietsstraten
 3. Autodelen en cambio uitbreiden
 4. Dat je in Lokeren “écht” anders mag zijn, wat dat anders ook mag betekenen
 5. Dat vrouwen en mannen onze dochters veilig door Lokeren en binnenbaantjes kunnen.
 6. Kan er een terrein worden ontwikkeld waar jongeren kunnen starten om kleinere modulaire woningen te bouwen, geïntegreerd in het groen , met groendak. Voordelen? Betaalbaarder en ecologischer
 7. Lokale productie en handel sterk motiveren, leidt tot minder transport en files
 8. Een strand aan het water in de stad
 9. Een weide waar de hondjes vrij kunnen rennen
 10. Autoluw stadscentrum

We dromen nog even door! Woensdag is er een droomsessie in Epsilon. Op naar de zeshonderd dromen.

U wil ook uw droom indienen? Mailtje naar lokerendroomt@gmail.com volstaat

Op 8 augustus kijken we samen naar de rijke oogst!

Welkom!